Financieën

Financieën

Regeling financiële bijdragen

De financiële draagkracht van onze gemeente is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van leden en begunstigers. Elk jaar doen wij mee aan Kerkbalans. Ieder gemeentelid kan via deze actie kenbaar maken wat zijn/haar bijdrage is en of men gebruik wil maken van termijnbetalingen.

Penningmeester: dhr. A. Dam, tel. 0598-422020

Boekhouder: mw. L. Ramaker, tel. 0598-468231