Visie en Missie

Visie en Missie

Visie

In ons beleidsplan hebben we het vieren, leren en dienen uitgewerkt om een leidraad te hebben in de wensen en de gemaakte afspraken.  

In het kort betekent dit het volgende:

Vieren

door de eredienst op de zondag het centrale punt te laten zijn. We proberen daarin voor groot en klein, jong en oud door woord, lied en gebed verbinding te zoeken met God. Daarin geholpen door de kerkelijke rituelen van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. Voor de kinderen is er mogelijkheid tot kinderoppas. Dit betekent dat kinderen van 0 tot 12 jaar in een zaal van de Kerkhörn worden vermaakt met speelgoed terwijl hun ouders de kerkdienst bezoeken. Kinderen zijn ook welkom in de kerk.

Leren

door bijbelkennis te bevorderen waarbij cursussen en lezingen ons kunnen helpen om in geloof te groeien. 

Dienen

met het oog op de wereld activiteiten te stimuleren die het welzijn van personen en gemeenschappen bevorderen.