Liturgiecommissie

Liturgie commissie

Een aantal bijzondere diensten per jaar worden door de liturgie commissie voorbereid. Bijvoorbeeld : Zondag anders en de kerstnachtdienst.

Leden zijn:

Dhr. A. Hogendorf, tel.0598 -399206

Mw. D. v/d Poel, tel.0598-453039

Mw. J. Bontjer, tel.0598-397664

Dhr. R. Wassens