Jeugdwerk

Jeugdwerk

Door middel van jeugdwerk proberen we de jongeren bij elkaar te houden als groep. Dit kan zekerheden en houvast geven. Door dezelfde christelijke achtergrond zien jongeren het jeugdwerk ook als rustpunt. Binnen het jeugdwerk kun je met een gerust hart je samen met geloofsvragen bezig houden. Ook wordt hier de maatschappij in het klein geoefend, natuurlijk door de bril van het evangelie. Je leert om elkaar te accepteren en te respecteren.

Het jeugdwerk van onze gemeente omvat de volgende onderdelen:

  • oppasdienst
  • clubs 1-4
  • JOP 1-2
  • de kluis