Wijkindeling

Wijkindeling

De kerkelijke gemeente is onder verdeeld in 3 wijken. Wijk noord, midden en zuid.

Per wijk is er een wijkteam actief. Dit team bestaat uit 1 ouderling, 1 diaken en daarnaast een aantal wijk contactpersonen.

In het informatie- en adressenboekje (rood boekje) leest u hier meer over. Heeft u geen boekje dan kunt u contact opnemen met de kerkenraad.